Дневна форма

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ В ПГ “ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” – гр. ЯКОРУДА

за учебната 2021/2022 година

VIII-а клас – 8 свободни места

VIII-б клас – 10 свободни места

IX-а клас – 6 свободни места

X-а клас – 3 свободни места

XI-а клас – 7 свободни места

XI-б клас – 5 свободни места

XII-а клас – 1 свободни места

XII-б клас – 9 свободни места