КА102 – Учебна мобилност

ПРОЕКТ: „ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА И ПРИЛОЖНАТА ИНФОРМАТИКА“ – ГР. РИМИНИ, ИТАЛИЯ

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

  • Осигуряване на високо качество на професионална, езикова и мултикултурна подготовка на участниците;
  • Подкрепа на учениците, обучаващи се в сферата на приложната информатика и туризма, в придобиване на нови професионални умения, специфични за професията;
  • Повишаване на пригодността и приспособимостта на ползвателите за европейския пазар на труда;
  • Подготовка на висококвалифицирани и образовани специалисти, съобразно изискванията на европейския пазар на труда;
  • Усъвършенстване чуждоезиковите компетентности на участниците- учители и ученици.

УЧАСТНИЦИТЕ  В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА СА 20 УЧЕНИЦИ ОТ ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

-10 ученици – обучавани по професия „Организатор на туристическа агентска дейност”.  Стажът в Италия в туристически агенции и туроператорски фирми  способства участниците да упражнят знанията си и да натрупат опит в реална работна среда;
-10 ученици- обучавани по професия „Икономист –информатик“. Участниците в проекта доразвиха придобитите знания и умения по време на мобилността в предприятия и фирми от всички сфери на икономиката, във финансови и статистически институции, различни регистри и агенции.

Мобилността е в периода от 26 юни 2021 г. до 11 юли 2021 г. в гр. Римини, Италия.

Участниците в мобилността  в партниращата ни организация SISTEMA TURISMO,  гр. Римини, Италия – изпълнение на поставените задачи след работа в реална работна среда.
Нашите ученици като администратори в хотелите: “Royal Plaza”, “Fantasy”, “Bengali”, гр.Римини, Италия
It-8
Директора на ПГ “П. Р. Славейков” – инж.  г-жа Гръкова и зам. директора- инж. Зорка Гарабитова на мониторинг по проекта в гр. Римини , Италия.

Отлично представяне на професионалните умения в сферата на туризма и приложната информатика и връчване на сертификати и Europass паспорти с оценка на придобитите професионални умения  в партниращата ни организация SISTEMA TURISMO.