Ученически практики – 2

На 08.12.2022 г. в ПГ „Петко Р. Славейков“ се проведе организационна среща във връзка със започване на проект „Ученически практики – 2“. На срещата на работодателите на работодателите – партньори на ПГ, родители, учители и ученици.
Директорът презентира целта, показа и реалните работни места, известни на учениците. Благодари на работодателите и увери, че само така, с пряко взаимодействие, ще се постигне целта на проекта – качествена подготовка на завършващите за бъдеща реализация.
На 16.12. 2022 г. стартира изпълнението на проект “Ученически практики – 2”, който подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда.  Ученици от 11 клас, професия “Икономист – информатик”, стартираха практиката си във фирма “АВДЖИ – ЛЕС” ЕООД, село Бунцево, община Якоруда.  Този проект дава възможност на учениците да се докоснат до реална работна среда и да приложат на практика знанията и уменията, придобити в часовете по професионална подготовка.
На 17.12.2022 г. в  изпълнението на проект “Ученически практики – 2”, който подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда.  Ученици от ПГ “П. Р. Славейков”, гр. Якоруда, направление”Туризъм”, започнаха практика в хотел “Casa Karina”, гр. Банско. Допълнителните практики и взаимодействието с работодателите ще повиши взаимния интерес към обучението чрез работа.