KA229 – Партньорства за училищен обмен

The project “An interesting journey from theory to practice and from school to business” includes a partnership between five countries – Poland, Italy, Turkey, Romania and Bulgaria. Each country is diverse and represents a unique social and economic experience that contains different needs and interests. Their schools aspire to create an experience that allows their students to gain professional experience, personal development, opportunities to utilize critical and creative thinking, and an entrepreneurial mindset that they can utilize to assist their communities.

The objectives of the project are:

-to facilitate an opportunity for students from various EU countries a chance to collaborate to achieve a common goal;

-provide participants with the prospect of getting acquainted with new cultures and allow for cultural exchange through gaining intercultural competence;

-contribute to the entrepreneurial mindset of the students by allowing them to develop joint business ideas that will provide a smoother transition to the world of business;

-to promote soft skills and improve the professional development of the students through the promotion of critical thinking, communication, analytical thought processing, and creativity, which will improve their transition to the work force; -to enhance the self-confidence of students while managing unfamiliar contexts and language skills;

-to collaborate and transfer the best practices across European schools to other schools to improve the European dimension of education.

Първа образователна мобилност по  проекта и обмен на  добри практики в рамките на 7 дни в гр. Любин, Полша.

 Виж сайт  >>> An interesting journey >>>

Fourth10
Secont1
fifth7
fifth16
Secont10

Втора образователна мобилност по проекта и обмен на добри практики в рамките на 7 дни в гр. Орадея, Румъния.

26. 09. 2022 г. Тържествено откриване на дейностите по проект на Еразъм+ в град Орадея, Румъния. Учениците от ПГ “Петко Рачов Славейков” по изключителен начин запознаха нашите партньори с училището ни и професиите, изучаващи се в него. Имахме невероятната възможност да посетим City Hall в Орадея.

otk
otk1
otk4
отк5
otk2

Трета образователна мобилност по проекта и обмен на добри практики в рамките на 7 дни в гр. Акуила, Италия.

Избрани моменти от първата среща, проведена в платформата “meet google” на 31.03.2021 г. по проект “An interesting journey from theory to practice and from school to business”, в който ПГ “Петко Рачов Славейков” е партньор заедно с още 4 държави – Полша, Румъния, Турция и Италия.

О Б Я В А

Уважаеми ученици и родители,

Съобщаваме ви, че в ПГ „ П. Р. Славейков“ стартира  Проект: „Интересно пътешествие от теорията към практиката и от  училището към бизнеса“ по КА2 –  Сътрудничество за  иновации и обмен на добри практики, KA229-Партньорства за училищен обмен.

Участниците в дейностите по проекта са група от 20 ученици /и 4 резерви/, която включва:

  • по 5 ученика за всяка дейност от VIII до ХI  класове за участие в образователната мобилност по  проекта и обмен на  добри практики в рамките на 7 дни в Полша, Турция, Италия, Румъния и България.

 Процедурата по избор на участници – ученици в образователната мобилност ще бъде справедлива, отговорна, прозрачна и документирана. За тази цел със Заповед на Директора на ПГ „П. Р. Славейков“ е определена Комисия, отговорна за избора на участниците, както и за критериите, по които те ще бъдат одобрявани.

Лого