График за прием

РАБОТНО ВРЕМЕ

 Училищната комисия за приемане на документи на учениците за участие в държавен план-прием за учебната 2022/2023 г.

За участие в I -ви етап на класиране:

На 05.07.2022 г., 06.07.2022 г. и 07.07.2022 г.

От 8:00 до 18:00 часа в учителската стая

За участие в III – ти етап на класиране:

26.07.2022 г. и 27.07.2022 г.

От 8:00 до 18:00 часа в учителската стая

 

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ В ПГ “ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” – гр. ЯКОРУДА 

за учебната 2021/2022 година

VIII-а клас – 8 свободни места

VIII-б клас – 10 свободни места

IX-а клас – 6 свободни места

X-а клас – 3 свободни места

XI-а клас – 7 свободни места

XI-б клас – 5 свободни места

XII-а клас – 1 свободни места

XII-б клас – 9 свободни места