Контакти

Адрес

2790 Якоруда
ул.”Цар Борис ІІІ” No 72

Телефон и email

0893605307

0893605306

0893323940
info-102011@edu.mon.bg

Приемно време - Директор

Понеделник – Петък,
10:00 – 16:00

Приемно време - Учител

Според утвърден от директора график