Дистанционно обучение

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Уведомявам ви, че в периода от 07.02.2022г. до 11.02.2022 г.  включително преминаваме на обучение на ротационен принцип. Графика за ротация е:
– обучение в електронна среда на учениците от VIII и XI клас;
– присъствено обучение на учениците от IX, X и XII клас.

Инж. Малина Гръкова-директор

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно заповед №РД 09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката, всички паралелки от VIII до  XII клас в ПГ “Петко Р. Славейков“ преминават на обучение в електронна среда от разстояние.

Всички ученици имат профили и пароли за платформата Teams и се справят успешно с обучението.

Седмичното разписание на часовете е утвърденото за I-ви учебен срок и което прилагаме при присъственото обучение.

Часовете започват в 8:00 часа и са с продължителност 40 мин.

Уважаеми родители,

подкрепяйте и насърчавайте вашите деца за активно включване в обучението в електронна среда.

Здравето е безценно!

Бъдете здрави!

От утре 29.10. 2020 г. до 12.11.2020 г., съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването са преустановени присъствените занятия. Обучението ще се провежда от разстояние/дистанционно/. Обучението за учениците от ПГ “П. Р. Славейков” – Якоруда ще е в Teams, като ще се следва седмичното разписание по  следния график:

1 ч. 8:00- 8:40
2 ч. 8:50- 9:30
3 ч. 9:40-10:20
почивка 10:20- 10:40
4 ч. 10:40- 11:20
5 ч. 11:30- 12:10
6 ч. 12:20-13:00
7 ч. 13:10- 13:50
УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 

По случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, ученици от ПГ „Петко Рачов Славейков” – град Якоруда се включиха в инициираните от РУО дейности: работа по проект – Литературна работилница: „Българският език в стихове” и есе на тема по избор: “Магията на словото”; “Думите отлитат, писаното остава” (Гай Титий); “Народ, отказал се от езика си, е изгубен”; “Азбуката – пазител на духа и свободата на българския народ”. Учениците се отдадоха на изследователска дейност и откриха десетки стихове от различни автори, посветени на братята Кирил и Методий и на българския език, които представиха в своите проекти.

 

На 22 май 2020 г. се проведе четвъртата от поредица инициативи, с които ученици и учители от ПГ-Якоруда  отбелезват Деня на славянската писменост и българската култура! Учениците проведоха виртуален инвоционен лагер с решаване на казус:

“Как да подобрим грамотността на младите хора!” 

На 21 май 2020 г. се проведе третата от поредица инициативи, с които ученици и учители от ПГ-Якоруда  отбелезват Деня на славянската писменост и българската култура! Учениците от професия ” Организатор на туристическа агентска дейност”  представиха виртуална екскурзия под надслов:
” По стъпките на Кирил и Методий”

На 20 май 2020 г. се проведе втората от поредица инициативи, с които ученици и учители от ПГ-Якоруда  отбелезват Деня на славянската писменост и българската култура!  Учениците от професия „Икономическо информационно осигуряване“  представиха, създадената от тях електронна библиотека на тема:

“Българските автори-всичко за матурата на едно място“>>>

На 18 май 2020 г. се проведе първата от поредица инициативи, с които ученици и учители от ПГ-Якоруда  отбелезват Деня на славянската писменост и българската култура!  Учениците от професия „Икономист-информатик“  представиха, изработения от тях флипбук на тема :

“Непреходното дело на светите братя Кирил и Методий“ >>>

Уважаеми  родители,

Обучението от разстояние в ПГ „П. Р. Славейков“ продължава до 13.05.20г. включително. За пълноценното му прилагане през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте децата си да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

За  времето на преустановяване на присъствените учебни занятия в периода на извънредно положение, образователният процес се реализира с помощта на информационните и комуникационни технологии.

 • Обучението от разстояние се осъществява чрез платформата @edu.mon.bg, MS Teams, като се използват разнообразни електронни ресурси.
 • Обучението се реализира при стриктно спазване на седмичното разписание за втори учебен срок на учебната 2019/20 г., като се следва часовото разписание за деня , утвърдено за условията на извънредно положение.
 • При обучението се осъществява текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 /01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците от VIII, IX, X клас и Наредба №3 за системата на оценяване за учениците от XI XII клас.

 

Часово разписание за деня в условията на дистанционно обучение:

1 час:    9:00 ч. –   9:30 ч.

2 час:    9:40 ч. – 10:10 ч.

3 час:  10:20 ч. – 10:50 ч.

Почивка 10:50 -11:10

4 час:  11:10 ч. – 11:40 ч.

5 час: 11:50 ч. –  12:20 ч.

6 час:  12:30 ч. – 13:00 ч.

7 час:   13:10 ч. – 13:40 ч.

Предизвикателство към всички ученици в ПГ “П.Р.Славейков”!

Книгите, които ни свързват!

Книгите ни помагат да научаваме повече за самите себе си и за света около нас. Може би затова четенето е едно от малкото неща, които правим сами и ни кара да се чувстваме по-малко самотни. То е уединена дейност, но ни свързва с околните.

ПГ”П.Р.Славейков” предизвиква всички свои ученици, обучаващи се в дигитална среда, да се включат в ежегодния “Маратон на четенето” като си направят снимка с любима книга и запишат цитат от нея /в традиционен или електронен формат/.

Скъпи ученици, призоваваме ви да останете по домовете си и да ни покажете вашите любими книги! Участвайте в маратона на четенето! Снимките с любима книга и запис на прочетен цитат от нея изпращайте в срок до 21.04.2020 г. Цялата технологична революция е изградена върху способността да се чете – интернет е словесна среда. Живеем в модерен свят, който ни предоставя възможност за избор на книга – на хартиен или електронен носител. Какъв формат ще изберете – няма значение, важното е да четете! Нека заедно да покажем на света, че дори и в извънредно положение четенето на книги е спасение!

„В книгите се крие особено очарование – те ни носят наслаждение, говорят с нас, дават ни добър съвет и стават наши приятели.” – Франческо Петрарка