ДКИ

Заповед №23/29.09.2020 год. за определяне на дати за провеждане на ДКИ по практика >>>

 

Заповед № РД 09-2151/27.08.2019 г.

за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията  и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ >>>