ДКИ

Заповед №2/15.09.2022 г. за определяне на дати за провеждане на ДКИ по практика >>>

Заповед №233/15.04.2022 г. за провеждане на задължителни ДИ за придобиване на трета степен на ПК чрез защита на дипломен проект >>>

 

Заповед № РД 09-2151/27.08.2019 г.

за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалност за придобиване на степен на професионална квалификация

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ >>>