Прием

ПРИЕМ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 За учебната 2022-2023 година в ПГ „Петко Р.Славейков“-гр.Якоруда , ще се приемат ученици в VIII клас, дневна форма по следните специалности:

1.“Икономика и мениджмънт“, професия “Икономист“ с  РИЧЕ-АЕ

Срок на обучение- 5 години; 26 ученици

2.“Организация на обслужването в хотелиерството“, професия „Администратор в хотелиерството“ с РИЧЕ-АЕ

Срок на обучение-5 години; 26 ученици

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

/ утвърден със заповед №РД-06-276/28. 04. 2021 г. на Началника на РУО-Благоевград /

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебната 2021-2022 година в ПГ „Петко Р.Славейков“-гр.Якоруда ще се приемат ученици в VIII клас по следните професии и специалности:

  1. 482010 Икономист- информатик, 4820101 Икономическа информатика– дневна форма на обучение, 5 години срок на обучение, трета степен на професионална квалификация.
  2. 840110 Спедитор- логистик, 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика– дневна форма на обучение, 5 години срок на обучение.

 

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА     виж видео>>>

 

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

/ утвърден със заповед №РД-06-251/29. 04. 2020 г. на

Началника на РУО-Благоевград/

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебната 2020-2021 година в ПГ „Петко Р.Славейков“-гр.Якоруда ще се приемат ученици в VIII клас по:

Професия: Администратор в хотелиерството“

Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството“, с разширено изучаване на Английски език.

Форма на обучение: дневна

Срок на обучение: 5 години

Възможности за реализация: в управлението и мениджмънта на обекти от сферата на туризма.

     Обучението по специалността дава знания и умения за организацията и управлението на хотелиерството, технологията на хотелиерските дейности, маркетинга на хотелиерството, управление на човешките ресурси в хотел, икономика, финанси и отчетност на хотелиерските дейности.

В хотелиерският бранш е по-интересно отколкото предполагате!

Той крие невероятни възможности за реализация!!!

виж видео >>>

priem