Прием

ПРИЕМ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 За учебната 2022-2023 година в ПГ „Петко Р.Славейков“-гр.Якоруда , ще се приемат ученици в VIII клас, дневна форма по следните специалности:

1.“Икономика и мениджмънт“, професия “Икономист“ с  РИЧЕ-АЕ

Срок на обучение- 5 години; 26 ученици

2.“Организация на обслужването в хотелиерството“, професия „Администратор в хотелиерството“ с РИЧЕ-АЕ

Срок на обучение-5 години; 26 ученици

Уважаеми ученици и родители,

Започва попълването на свободните места след третия етап на класиране за прием в 8 клас.

В срок до 10. 09. 2022 г. учениците могат да кандидатстват за свободните места по професии на място в училище.

Необходими са:

1.Свидетелство за завършено основно образование-оригинал

2.Медицинско свидетелство

Документи се приемат всеки работен ден в администрацията на училището

-от 9:00 до 12:00ч.

– от 13:00 до 16:30 ч.

Свободните места са:

1.професия“Икономист“- 6

2.професия „Администратор в хотелиерството“- 5

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в прием на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. 05-07.07.2022 година включително от 08:00 до 18:00 часа
2. Обявяване на списъците с приемните ученици на първи етап на класиране до 12.07.2022 г. включително
3. Записване на приемните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13- 15.07.2022 година включително
4. Обявяване на списъците с приемните ученици на втори етап на класиране до 20.07.2022 г. включително
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21- 22.07.2022 година включително
6. Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2022 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2022 година включително
8. Обявяване на списъците с приемните ученици на третия етап на класиране 29.07.2022 година включително
9. Записване на приетите ученици на третия етап на класиране 01- 02.08.2022 г. включително
10. Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране до 03.08.2022 година
11. Попълване на незаетите места след третия етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2022 година вкл.
12. Утвърждаване на същностния държавен план- прием до 14.09.2022 г. включително

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

/ утвърден със заповед №РД-06-276/28. 04. 2021 г. на Началника на РУО-Благоевград /

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебната 2021-2022 година в ПГ „Петко Р.Славейков“-гр.Якоруда ще се приемат ученици в VIII клас по следните професии и специалности:

  1. 482010 Икономист- информатик, 4820101 Икономическа информатика– дневна форма на обучение, 5 години срок на обучение, трета степен на професионална квалификация.
  2. 840110 Спедитор- логистик, 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика– дневна форма на обучение, 5 години срок на обучение.

 

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА     виж видео>>>

 

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

/ утвърден със заповед №РД-06-251/29. 04. 2020 г. на

Началника на РУО-Благоевград/

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебната 2020-2021 година в ПГ „Петко Р.Славейков“-гр.Якоруда ще се приемат ученици в VIII клас по:

Професия: Администратор в хотелиерството“

Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството“, с разширено изучаване на Английски език.

Форма на обучение: дневна

Срок на обучение: 5 години

Възможности за реализация: в управлението и мениджмънта на обекти от сферата на туризма.

     Обучението по специалността дава знания и умения за организацията и управлението на хотелиерството, технологията на хотелиерските дейности, маркетинга на хотелиерството, управление на човешките ресурси в хотел, икономика, финанси и отчетност на хотелиерските дейности.

В хотелиерският бранш е по-интересно отколкото предполагате!

Той крие невероятни възможности за реализация!!!

виж видео >>>

priem