Проект Еразъм +

О Б Я В А

Уважаеми ученици и родители,

Съобщаваме ви, че в ПГ „ П.Р.Славейков“, гр.Якоруда стартира Проект: „ Повишаване качеството на професионалните умения на учениците чрез европейски практики в сферата на туризма и приложната информатика“.

Стажът на учениците ще се проведе в периода от 29.III.2021г. до 12. IV. 2021г. в гр.Римини, Италия.

 Участниците в дейностите по проекта са група от 20 ученици /и 2 резерви/, която включва:

  • 10 ученици от XIIб клас, обучавани по професия „ Организатор на туристическа агентска дейност“;
  • 10 ученици от Xа клас, обучавани по професия

„ Икономист-информатик“.

 Процедурата по избор на участниците – ученици в образователната мобилност ще бъде справедлива, отговорна, прозрачна и документирана.

За тази цел със Заповед № 43/09.10.2020г.  на Директора на ПГ „П.Р.Славейков“ е определена Комисия, отговорна за избора на участниците, както и за критериите, по които те ще бъдат одобрявани.