Седмица на професионалните умения

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ
План на заложените дейности
през Седмицата на професионалните умения
в ПГ “Петко Рачов Славейков”, която ще се проведе в периода 21.03.2022г. – 25.03.2022г.
НАПРАВЛЕНИЕ „ ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“
1. Посещение на местни фирми:
– „Строител – 2001“ ЕООД – 21.03.2022г. от 14:00 часа, X”a” клас /г-жа Кунч, г-жа Джемал
– Банка ДСК – 22.03.2022г. от 14:00 часа, XI”a” клас /г-жа Кунч и г-жа Джемал
– „Елит – Т“ ЕООД – 23.03.2022г. от 14:00 часа, XII “a” /г-жа Кунч и г-жа Джемал/
2. Участие в инициативата”Световна седмица на парите” – VIII”a” , X”a” клас /г-жа Кунч и г-жа Джемал/
3. Бинарен урок по БЕЛ и професионална подготовка на тема: „Готови сме за ДЗИ и ДИ за СПК“ /г-жа Ходжова и г-жа Масларова/ 28.03.2022 г. от 13:10 часа.
4. Изготвяне на видеоклип на тема: „Пътят от професията към бизнеса“ / г-жа Масларова, г-жа Джемал и г-жа Кунч/.
НАПРАВЛЕНИЕ „ ТУРИЗЪМ“
1. Посещение на хотел „Casa Karina“, гр. Банско, с цел усвояване на добри практики – 22.03.2022 г., IX”a” и XI”б” клас / г-жа Шаламанова и г-жа Трамбуцова/.
2. Представяне на впечатления от посещенията на хотели за иновативните професионални умения в реална работна среда – презентация – 25.03.2022г. /г-жа Шаламанова и г-жа Трамбуцова/.
3. Изготвяне на албум с изявите на учениците в Седмицата на професионалните умения – 24.03.2022г. /г-жа Шаламанова и г-жа Трамбуцова/.
4. Изготвяне на рекламен постер за възможностите, предоставени от професиите в направление „Приложна информатика“ и направление „Туризъм“ в ПГ „П.Р.Славейков“, гр. Якоруда. /г-жа Кунч, г-жа Джемал, г-жа Шаламанова, г-жа Трамбуцова/.

22 март 2022 година

Ученици от професия “Икономист-информатик” посетиха банка ДСК, клон гр. Якоруда във връзка със Седмицата на професионалните умения. Старши банков служител посрещна учениците и подробно ги запозна с дейността на банката, с вътрешната политика, предлаганите кредити и фондове за спестяване, работа с различна валута и защита при кибератака. Това е една от многото възможности за реализация на завършилите професия “Икономист-информатик” в ПГ “Петко Р. Славейков”.

Учениците от направление “Туризъм” в ПГ “П.Р.Славейков”,гр. Якоруда посетиха хотел “Casa Karina”, гр.Банско с цел усвояване на добри практики и запознаване с иновативни професионални умения в реална работна среда.

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

По традиция всяка година учениците от ПГ “Петко Рачов Славейков4 – гр. Якоруда, професия: “Организатор на туристическа агентска дейност”, активно се включват в Европейската седмица на професионалните умения. Те демонстрират талант, качества, опит и добро образование в сферата на туризма.

По традиция всяка година учениците от ПГ “Петко Рачов Славейков4 – гр. Якоруда, професия: “Организатор на туристическа агентска дейност”, активно се включват в Европейската седмица на професионалните умения. Те демонстрират талант, качества, опит и добро образование в сферата на туризма.

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Във връзка с” Европейската седмица на професионалните умения” Министерство на образованието и науката организира “Дни на отворените врати” съвместно с работодатели и професионалните гимназии.

Професионална  гимназия ,, П. Р. Славейков” – гр. Якоруда  проведе ,, Дни на отворените врати” .

На 31.10.2019 г. под ръководството на г-жа Масларова, г-жа Дринцолова, любезното съдействие на зам. кмета г-жа Магдалена Богданова и представител на фирма ,, Строител 2001″ ЕООД се проведе инициатива под надслов,, Интервю за работа “- ролева игра. Учениците от IX и XI клас, професия ,, Икономист – информатик” демонстрираха знания и умения пред своите гости в реална работна среда.
Седмицата на професионалните умения допринесе за още по-голяма мотивация на учениците за успех и изява в избраната от тях професия. Виж повече >>>

На 30.10.2020г. Професиографска екскурзия до хотел „Хелиер“- Ден на отворените врати, организиран от местния бизнес.
Участници : ученици от VIII до XII клас, обучаващи се по професия „Организатор на туристическа агентска дейност“ в ПГ „П. Р. Славейков“- гр. Якоруда.

Виж повече >>>

На 29.10.2019г. в ПГ”П“Р.Славейков”,гр.Якоруда се проведе инициатива “Финансовата грамотност на младите хора”-кариерно ориентиране с решаване на казус с учениците от XII клас ,специалност : Сътрудник в бизнес услуги, съвместно с представители на местния бизнес.
Професионалното обучение е ключът към отличната подготовка на ученика към следващата важна стъпка в развитието му.

В ПГ”П.Р.Славейков” можете да получите качества като икономическа креативност, способност за осъществяване на идеи,които ще подпомогнат вашето кариерно развитие.

Виж повече >>>