Седмица на професионалните умения

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

По традиция всяка година учениците от ПГ “Петко Рачов Славейков4 – гр. Якоруда, професия: “Организатор на туристическа агентска дейност”, активно се включват в Европейската седмица на професионалните умения. Те демонстрират талант, качества, опит и добро образование в сферата на туризма.

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Във връзка с” Европейската седмица на професионалните умения” Министерство на образованието и науката организира “Дни на отворените врати” съвместно с работодатели и професионалните гимназии.

Професионална  гимназия ,, П. Р. Славейков” – гр. Якоруда  проведе ,, Дни на отворените врати” .

На 31.10.2019 г. под ръководството на г-жа Масларова, г-жа Дринцолова, любезното съдействие на зам. кмета г-жа Магдалена Богданова и представител на фирма ,, Строител 2001″ ЕООД се проведе инициатива под надслов,, Интервю за работа “- ролева игра. Учениците от IX и XI клас, професия ,, Икономист – информатик” демонстрираха знания и умения пред своите гости в реална работна среда.
Седмицата на професионалните умения допринесе за още по-голяма мотивация на учениците за успех и изява в избраната от тях професия. Виж повече >>>

На 30.10.2020г. Професиографска екскурзия до хотел „Хелиер“- Ден на отворените врати, организиран от местния бизнес.
Участници : ученици от VIII до XII клас, обучаващи се по професия „Организатор на туристическа агентска дейност“ в ПГ „П. Р. Славейков“- гр. Якоруда.

Виж повече >>>

На 29.10.2019г. в ПГ”П“Р.Славейков”,гр.Якоруда се проведе инициатива “Финансовата грамотност на младите хора”-кариерно ориентиране с решаване на казус с учениците от XII клас ,специалност : Сътрудник в бизнес услуги, съвместно с представители на местния бизнес.
Професионалното обучение е ключът към отличната подготовка на ученика към следващата важна стъпка в развитието му.

В ПГ”П.Р.Славейков” можете да получите качества като икономическа креативност, способност за осъществяване на идеи,които ще подпомогнат вашето кариерно развитие.

Виж повече >>>