KA101-Мобилност на училищния образователен персонал

logo-1

ПРОЕКТ: „ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И МЕТОДИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ – ЗАЛОГ ЗА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ“ – ГР. БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

  • Подобряване на ефективността и привлекателността на професионалното образование и обучение;
  • Създаване на по-привлекателен образ на професионалното образование и обучение;
  • Издигане имиджът на гимназията;
  • Подобряване на езиковите компетенции на участниците;
  • Повишаване на знанията на учителите за други култури и страни;
  • Отваряне към Европа и разширяване на възможностите за професионална реализация;
  • Придобиване на нови професионални умения и компетенции;
  • Повишаване на ефективността на преподаване и от там получаване на по-добра мотивация за учение, реализирана чрез прилагане на различни нови методи като ролева игра, симулация, метод на мисловните карти и други методи;
  • Разширяване на институционалните сътрудничества в областта на практиката.

УЧАСТНИЦИТЕ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА СА УЧИТЕЛИ РАЗДЕЛЕНИ В ДВЕ ГРУПИ:

– по ключова дейност – Job Shadowing;

– по ключова дейност – Structured Courses/Training Events.

Групата по изключителна дейност – Job Shadowing включва 5 учители по общообразователна подготовка. Те ще могат да наблюдават работата на колегите в Германия и да обогатяват и доразвиват знанията и уменията си по конкретния учебен предмет.

Групата по изключителна дейност – Structured Courses/Training Events включва 4 учители по професионална подготовка. Те ще се използват от този немски начин за провеждане на курсове и обучителни събития с цел професионални практики и умение. Това ще им помогне да насочите учениците си към правилния избор за подходяща професия и нейното реализиране в бъдеще.

 

Мобилността е в периода от 11 юли 2022 г. до 18 юли 2022 г. в гр. Берлин, Германия.

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ОТ ПГ “ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”, ГРАД ЯКОРУДА, ПО ПРОЕКТ “ЕРАЗЪМ+”