Ученици

15 септември тържествено откриване на учебната 2021/2022 година в ПГ “П.Р.Славейков”.

dir-otkr

УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

21 февруари – Международния ден на майчиния език. Ученици от 11б клас проведоха радиочас на тема: ” Да опазим родния език”, а ученичката Емине Сапунджи (8а клас) изготви табло за случая.

19 февруари –  деня на почит към паметта на Васил Левски, учениците от Професионална гимназия “П.Р.Славейков”, гр.Якоруда проведоха радиочас под надслов: “ Времето е в нас и ние сме във времето” и поднесоха цветя на барелефа на Апостола пред Общинската администрация на града.

На 15 септември 2020 година ПГ „Петко Р. Славейков” – град Якоруда посрещна първия учебен ден, който беше изключително вълнуващ за всички учители и ученици. Най-емоционален беше денят за учениците, които за първи път прекрачиха прага на нашето училище – VIIIa клас – професия „ Администратор в хотелиерството“  и за XIб клас – профил “Хуманитарни науки“. Вълнението не подмина и дванадесетите класове, за които това беше последният първи учебен ден. Откриването на учебната година премина при стриктно спазване на противоепидемични мерки, без тържествени церемонии в двора на гимназията. Училището бе добре почистено и дезинфекцирано, а учениците носеха със себе си маски и лични дезинфектанти. Първият учебен час се проведе в класните стаи под ръководството на класните ръководители, но без присъствието на родители.

Часът започна с официален поздрав по радиоуредбата от г-жа Гарабитова – зам-директор на училището, след което учениците бяха запознати с училищните учебни планове; противоепидемичните мерки; седмичното разписание на часовете; дневният режим; процедурата за отчитане на отсъствия в ПГ „П.Р. Славейков“, както и с инструктажа за пътуване с автобуса.
Да си пожелаем здрава и успешна учебна година!

 

 

ПГ “Петко Р. Славейков” – гр. Якоруда отбеляза знаменитата дата – 22 септември 1908 г. – обявяване на Независимостта на България. Учениците от X – а клас изготвиха тематично табло и проведоха радиочас.
Мероприятието е израз на съхраняване на свята традиция и допринася за възпитаване в патриотичен дух и чувство за национална идентичност.

УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА

Уважаеми ученици,

В дните 13-16 април 2020 г. съгласно указанията на Министъра на образованието и науката и заповед на Директора в ПГ ще се организират разтоварващи дейности по интереси съобразно вашите потребности, предварително обмислени и тематично обвързани. Ще провокираме интереса ви към музейни експозиции, галерии, природни забележителности, културни паметници, и др. Ще насочим вниманието ви към образователни филми, като обсъждането им ще стане във виртуалните класни стаи след покана от учителя в определен за екипната работа час.

За целта трябва да посещавате виртуалната класна стая „Час на класа“ в MS Teams всеки ден за периода 13- 16 април за времето от 9:40 до 12:20 часа

 

Уважаеми  ученици, предлагам Ви анализа на проведените анкети във връзка с провежданото дистанционно обучение.

Анализ ученици  >>>

По повод 147 години от обесването на Апостола на свободата – Васил Левски, учениците и учителите от ПГ „Петко Р. Славейков” присъстваха на общоградския митинг и поднесоха венец на барелефа на Левски. С едноминутно мълчание, всички присъстващи на митинга, изразиха своята почит към паметта на този велик българин. Проведе се радио час с учениците от IX-а клас.

87033107_3176101275772324_2637867496140439552_n
86718463_145874476504234_9189371555321217024_n
86970454_3176101429105642_5973947952777920512_n

Гимназистите от 9-а клас на ПГ „П. Р.Славейков“ – гр. Якоруда, под ръководството на старши учител Александър  Бучков, изнесоха радиочас, с който запознаха съучениците си с вредата за човешкия организъм от употребата на  етанол и отровността на метанола,  съдържащ се в частната ракия.

План  –  на открития урок на тема: ”Човекът  и телепатията”

Подготвен и изнесен от Александър Якимов Бучков  – старши учител в ПГ „П.  Р. Славейков“ – гр. Якоруда

Вид  на урока: за систематизиране на знанията

Използван  метод: дискусия

Образователни  цели:чрез презентиране на  законите от отделните  дялове на мезо и микро света предполагане на възможността за скорошна телепортация на човек.

Възпитателни цели:развитие на  логическото мислене, изграждане на правилен говорен апарат, възпитание в подреденост  и  естетичност.

Учениците защитиха тезите си  чрез следните презентации:

1.Класическа  механика

2.Релативистка  механика

3.Строен на атомното ядро

4.Същност на масовия дефект

5.Електромагнитни  вълни

6.Характеристика на елементарните частици

7.Магнитосфера  на Земята

8.Откритията на Церн

9.Душата – философско и религиозно значение

Урокът стана интересен, учениците  и колегите  си тръгнаха развълнувани!

В периода 25-29.11.2019 г. в ПГ „Петко Рачов Славейков” се проведе Славейкова седмица по повод навършването на 192 години от рождението на великия български поет, публицист, политик и фолклорист Петко Рачов Славейков. Седмицата бе наситена с много мероприятия, в които взеха участие ученици от всички класове – радиочас за историята на гимназията, почистване на паметника на Славейков, спортни състезания.
На 28.11.2019г. в Големия читалищен салон на НЧ „Светлина-1907” се проведе и патронния празник на училището, което носи името на тази велика личност. На самото тържество възпитаниците на гимназията рецитираха стихове, презентираха наученото за живота и творчеството на Петко Рачов Славейков, пяха песни, танцуваха и показаха колко добри актьори могат да бъдат, влизайки в ролята на Малък и Голям Пенчо.
Празничната седмица завърши с рецитал на Славейкови творби.

Само четири дни след отбелязването на Деня на народните будители – 1-ви ноември, в ПГ „Петко Р. Славейков” – град Якоруда се проведе урок по родолюбие под надслов „По стъпките на нашите будители”. Под ръководството на г-жа Сабие Орцева и г-жа Васка Дринцолова в мероприятието взеха участие ученици от IX, X, XI и XII клас, които рецитираха стихове, презентираха и демонстрираха знания, свързани с личността и делото на бележитите възрожденци.
Денят на народните будители е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете.

ПГ “Петко Р. Славейков” – гр. Якоруда отбеляза знаменитата дата – 22 септември 1908 г. – обявяване на Независимостта на България. Под ръководството на г-жа Орцева ученици от IX -a клас изготвиха тематично табло и проведоха радиочас.
Мероприятието е израз на съхраняване на свята традиция и допринася за възпитаване в патриотичен дух и чувство за национална идентичност у учениците.

nez-2

Тържествено откриване на учебната 2019/2020 година

otk-5

Тържествено отбелязване на патронния празник на Професионална гимназия

“П. Р. Славейков”, гр.Якоруда и едно невероятно представяне на нашите ученици!

P14 (1)

По повод Световния ден на Земята – 22 април, и Седмицата на гората 16 – 22 април 2018 под ръководството на учителите по природни науки г-жа Крондева и г-н Бучков учениците от ПГ “П. Р. Славейков” представиха пред своите съученици презентации за едни от най-съществените екологични проблеми на планетата и варианти за разрешаването им. Гости бяха представители на ДГС Якоруда, ръководството на училището, много учители и ученици. Бяха връчени наградите и сертификатите на участниците в конкурса за есе и стихотворение “Растем заедно с нашата гора”, организиран от ДГС-Якоруда.

17.04.2018 година се проведе дебат на тема ,,Готови сме за ДИ за СПК”. Учениците от XII-a клас под ръководството на г-жа Дринцолова и г-жа Масларова представиха презентации и отговориха на въпроси избрани от националната изпитна програма, регламентирана за ДИ за СПК за специалността ,,Икономическо информационно осигуряване “. За пореден път нашите ученици показаха,че наистина са можещи , упорити, знаещи и амбициозни !

26.03.2018 година е Деня на търпението! Проведен беше радио- час на тема: “С търпение ще постигнем много повече, отколкото със сила!” Със съдействието на ученическия съвет бяха изготвени флаери, които се раздадоха на учители, служители и ученици.

tarpenie1
tarpenie2

22-март е Световен ден на водата! По този повод ученици от 9-б клас подготвиха радиочас посветен на водата. Учениците призоваха да пестим и пазим водата чиста! Тя е природно богатство, но ограничен ресурс! Нека станем по-отговорни, да се замислим за ценността на водата. Трябва да се грижим за водата, за да я има, за да ни има и нас на този свят!

voda
voda1

10.01.2018 година ученици от ПГ “Петко Рачов Славейков”- гр. Якоруда участваха в туристическо изложение на

тема: “На фокус е туризмът” с ръководител Халима Трамбуцова

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ПГ

ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР 2016 година

За пета поредна учебна година в Световната седмица по предприемачество на 16.11.2017 г. в ПГМ „П. Р. Славейков” – гр. Якоруда се проведе Иновационен лагер под ръководството на инж. Н. Дринцолова. 21 ученика от X, XI и XII класове, разпределени в пет отбора активно се включиха в решаването на казуса от Джуниър Ачийвмънт. Гости на инициативата бяха: Ивайло Златанов – началник на РУО, Благоевград; инж. Антоанета Николова – старши експерт по професионално образование и обучение;зам. кмет на Община Якоруда; председателя на Обществения съвет на училището.Пред компетентното жури, родители и много гости, участниците убедително презентираха своята иновативна предприемаческа идея за решаване на казуса :” Как искам да изглежда градът на моите мечти”.

ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”

В ПГ”Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда за втора поредна година стартираха дейностите по проектBG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) “.  Учениците се включиха с голям ентусиазъм. виж тук >>>

ТРУДОВ ДЕН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТИ ПО

ПРОЕКТ ” ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ”

ДА КАЖЕМ “СТОП” НА НАСИЛИЕТО !!!

Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците постави кутия за сигнализиране на агресия или тормоз